Stemmer fra de overlevende

Måten vi snakker om atomvåpen bør reflektere deres ekte, uakseptable effekter på mennesker. Hvis vi skal avskaffe atomvåpen må vi vektlegge den humanitære risikoen og dele historiene fra de som har overlevd atomtesting- og bruk. Dette er noen av historiene deres:

"If you love this planet"

Setsuko Thurlow, Hiroshima-overlevende og ICAN-aktivist

Setsuko Thurlow var en 13 år gammel skolejente da USA slapp en atombombe på byen hennes, Hiroshima. I dag er hun en ledende figur i den Internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN). Hennes sterke taler har inspirert mange omkring verden til å stå for nedrustning. Som et levende vitne til atomvåpens destruksjon har hun bidratt tungt til ICANs suksess over det siste tiåret. Hun var instrumental i dannelsen av FNs Atomvåpenforbud som ble vedtatt i juli 2017 med støtte fra 122 land. 

Les flere historier og uttalelser fra hibakusha, overlevende fra atombombene i Hiroshima og Nagasaki, på Hibakushastories.org og 1945project.com

"Et menneskeliv bærer større vekt enn jorden. Atomvåpen og mennesker kan ikke eksistere sammen. Fred kan ikke avledes fra et hatefullt hjerte."

Megumi Shinoda

"Anointed"

Arven fra atomprøvesprenging ved Stillehavet

Dette hjerteskjærende diktet om radioaktiv rasisme og den lange kampen for fred og rettferdighet, er skrevet og fortalt av ICAN-aktivist Kathy Jetnil-Kijiner fra Marshall-øyene, hvor USA utførte 67 atomprøvesprenginger.

"Black mist, white rain"

påvirkningen av atomvåpenproduksjon i Australia

"Vi hørte det her, høyt og klart, og følte bakken vibrere. Vi så strålingen spre seg utover leiren vår. Den beveget seg veldig stille og veldig dødelig." 

Yami Lester

I turnéen "Black Mist White Rain Speaking Tour" i 2016, samlet det seg overlevende fra forskjellige samfunn som utforsket de pågående virkningene fra atomprøvesprenging i Australia og Stillehavsøyer ved å dele historier fra frontlinjene. Se denne sterke historien fra Auntie Sue Coleman-Haseldine, en innfødt australsk overlevende fra atomprøvesprengingene, som kun var tre år gammel da britiske atomvåpen ble testet ved Maralinga i sørlige Australia. 

"Folk lekte med nedfallet etterhvert som det falt fra himmelen... Vi la det i håret vårt som om det var såpe eller sjampo. Men senere mistet jeg alt håret mitt på grunn av det."

Rinok Riklon