Norge skuffer i FN

29. august 2022

Norge skuffer i FN

Kjære ICAN-venner,

På fredag avsluttet den fire uker lange tilsynskonferansen til Ikkespredningsavtalen (NPT) uten enighet om et sluttdokument. Til tross for at utkastet til sluttdokument ble betydelig svekket gjennom forhandlingene, nektet Russland å godta den endelige versjonen.

Det er under denne avtalen regjeringen har sagt at Norge skal legge inn sin innsats for nedrustning. Til tross for dette bidro ikke Norge til den sterke fordømmelsen av atomvåpen 147 stater kom med i en fellesuttalelse om de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Norge støttet en nesten identisk uttalelse under konferansen i 2015.

Det er svært skuffende at Norge svarer på den økte faren for bruk av atomvåpen med å trekke seg fra en slik uttalelse.

Tilsynskonferansen til Ikkespredningsavtalen understreker det unike potensialet til FNs atomvåpenforbud. På det første statspartsmøtet til forbudet i juni i år, ble statspartene enige om en handlingsplan med 50 konkrete steg som bidrar til nedrustning av atomvåpen, støtter ofre for bruk og prøvesprengninger av atomvåpen, og sikrer inkluderende prosesser og progressive steg på kjønn og nedrustning.

Stilt overfor en uakseptabel og farlig global situasjon, gjorde statspartene til FNs atomvåpenforbud på tre dager det statspartene til NPT ikke klarte på én måned: å vedta en troverdig plan som fremmer nedrustning, støtter ofre for bruk og prøvesprengninger, og fordømmer alle trusler om å bruk av atomvåpen.

FNs atomvåpenforbud har vist hvordan multilateralisme og diplomati bør svare på en forverret internasjonalt sikkerhetssituasjon.

Vi har en plan gjennom FNs atomvåpenforbud. Norge må ta avstand fra atomvåpen og bli med å implementere planen gjennom å slutte seg til FNs atomvåpenforbud.

 

 

 

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge