Tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen mislyktes

Etter fire uker mislyktes den tiende tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen (NPT) i å bli enige om et sluttdokument.

Etter fire uker mislyktes den tiende tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen (NPT) i å bli enige om et sluttdokument. Til tross for at utkastet til sluttdokument ble betydelig svekket gjennom forhandlingene, nektet Russland å godta den endelige versjonen og konferansen ble avsluttet uten enighet.

Det var mange problematiske elementer i utkastet til sluttdokument. I året en atomvåpenstat har invadert en stat som ikke besitter atomvåpen, klarte ikke konferansen der nesten alle land i verden deltar, å fordømme Russlands trusler med atomvåpen  i forbindelse med invasjonen av Ukraina. Utkastet til sluttdokument inneholdt ikke tiltak som vil fremme nedrustning av atomvåpen. Tilsynskonferansen har mislyktes i å adressere den alvorlige situasjonen vi befinner oss i.

Tilsynskonferansen for NPT står i sterk kontrast til det første statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud i Wien i juni. Der forpliktet statspartene seg til 50 konkrete tiltak som  fremmer atomnedrustning, støtter ofre for bruk og prøvesprengninger av atomvåpen, og  sikrer inkluderende prosesser og progressive steg på kjønn og nedrustning.

Stilt overfor en uakseptabel og farlig global situasjon, gjorde statspartene til FNs atomvåpenforbud på tre dager det statspartene til NPT ikke klarte på én måned: å vedta en troverdig plan som fremmer nedrustning, støtter ofre for bruk og prøvesprengninger, og fordømmer alle trusler om å bruk av atomvåpen.

NPT er i krise, men FNs atomvåpenforbud har allerede begynt med å implementere forpliktelsene til nedrustning innenfor NPT. Alle stater som nå har mislyktes i å gjøre fremskritt under tilsynskonferansen bør slutte seg til dette arbeidet.

 

Denne teksten er hentet og oversatt fra ICAN internasjonalt. Les mer om tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen på ICAN internasjonalt sine sider.