10 seire i kampen for en verden uten atomvåpen i 2023

18. desember 2023

Bilde: Markering for FNs atomvåpenforbud utenfor Stortinget under ICAN Act On It Forum mars 2023 Foto: ICAN Norway | Morgan Mackay

10 seire i kampen for en verden uten atomvåpen i 2023

Kjære ICAN-venner, 

Det kan virke som alt har gått feil vei i 2023, men i kampen mot atomvåpen har vi tatt noen viktige steg i riktig retning. I år har statene som er med i FNs atomvåpenforbud identifisert kjernefysisk avskrekking som et sikkerhetsproblem og et hinder for atomnedrustning, og bestemt at de skal jobbe for å utfordre ideen om at trusler massedrap bidrar til å skape sikkerhet. 

10 seire i kampen for en verden uten atomvåpen i 2023

1. FNs atomvåpenforbud var et lyspunkt for nedrustning
2. Flere finansinstitusjoner trekker seg ut av atomvåpenindustrien!
3. 3 stater har signert eller ratifisert FNs atomvåpenforbud
4. ICAN Act On It Forum - Stor internasjonal konferanse om atomvåpensaken i Norge
5. Parlamentarikere tar ansvar i kampen mot atomvåpen
6. 7 nye kommuner har sluttet seg til ICAN Cities Appeal
7. Stort flertall av FNs medlemsland støtter arbeidet gjort under FNs atomvåpenforbud
8. De humanitære konsekvensene av atomvåpen settes på dagsorden
9. Støtten til organisasjoner som jobber for nedrustning opprettholdes
10. Norske ungdomspartier tar tydelig avstand fra atomvåpen 

Laget som jobber for norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud og en verden uten atomvåpen uten atomvåpen fortsetter å vokse. Nå er hele 61 organisasjoner med i ICAN Norge. Vi har plass til flere. Sjekk hvordan din organisasjon kan bli partner her

Tusen takk til alle som har bidratt i året som har gått, til alle som har delt bilder og tekster i sosiale medier, som har snakket med familie og venner om atomvåpensaken, som har løftet saken i kommunestyrer og i organisasjoner, eller som har støttet arbeidet økonomisk.

Vi gleder oss til å arbeide sammen med dere for at Norge skal ta ansvar i kampen mot atomvåpen i året som kommer. I 2024 skal ICAN Norges arbeid koordineres av Daniel Gudbrandsen. Bli kjent med Daniel her. 


Godt atomvåpenfritt nytt år fra alle oss i ICAN Norge!

 

   

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge