Norge deltar på statspartsmøtene til FNs atomvåpenforbud

13. oktober 2021

Norge deltar på statspartsmøtene til
FNs atomvåpenforbud

Kjære ICAN-venner,

Gratulerer til alle som har jobbet for at Norge skal støtte FNs atomvåpenforbud!

I dag presenterte Arbeiderpartiet og Senterpartiet sin regjeringsplattform. Der bekrefter de at Norge skal delta som observatør på statspartsmøtene til FNs atomvåpenforbud.

Norge er det første medlemslandet i NATO som bekrefter deltakelse på statspartsmøtene og sender med det et viktig signal til våre allierte om at Norge støtter intensjonen i forbudet og om at atomvåpen er uakseptabelt. Dette er et viktig steg på veien til norsk tilslutning.

Deltakelsen vekker allerede internasjonal interesse.


Hjelp oss å holde de folkevalgte ansvarlig

Senterpartiet har vedtatt at de vil at Norge skal signere og ratifisere FNs atomvåpenforbud. I Arbeiderpartiets partiprogram står at det bør være et mål å signere forbudet.

Vi skal holde regjeringen ansvarlig og gleder oss til å heie på en regjering som tar atomvåpentrusselen og nedrustning på alvor. 

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge