Støtten til FNs atomvåpenforbud øker

26. april 2023

Tim Wrigh fra ICAN under det første statspartsmøtet til FNs atomvåpenpforbud i Wien 2022. Bilde: Alexander Papis for ICAN

Støtten til
FNs atomvåpenforbud øker

 

Kjære ICAN-venner,

I 2022 økte faren for bruk av atomvåpen. Det samme gjorde det samlede antallet de ni atomvåpenstatene hadde tilgjengelig for bruk. Men også støtten til FNs atomvåpenforbud økte!

Dette er noen av funnene i Norsk Folkehjelps nylig lanserte Nuclear Weapons Ban Monitor 2022. Forskningsrapporten ser på dagens situasjon for atomvåpen i verden og analyserer utviklingen i staters atomvåpenpolitikk.

For eksempel så vi i 2022 at rettighetene til ofre for bruk og testing av atomvåpen fikk større internasjonal oppmerksomhet, og at statspartene tok de første skrittene for å begynne implementeringen av de positive forpliktelsene (som for eksempel støtte til ofre for bruk og testing av atomvåpen og sanering av forurensede områder) under FNs atomvåpenforbud.

Du kan høre Grethe Østern, redaktør for Nuclear Weapons Ban Monitor, presentere funnene i Norsk Folkehjelp sin nye podkast Våpenpodden.


Status FNs atomvåpenforbud. Bilde: Nuclear Weapons Ban Monitor 2022

Norge er dessverre blant statene som er mot FNs atomvåpenforbud. Selv om Norge allerede respekterer de fleste forbudene under FNs atomvåpenforbud - bortsett fra forbudet mot å assistere, oppmuntre eller indusere aktiviteter relatert til atomvåpen - viser regjeringen liten vilje til å gjennomføre tiltak som kan bidra til nedrustning.

Vi i ICAN Norge jobber for at Norge skal ta avstand fra atomvåpen og bli med det store flertallet av verdens stater i deres innsats for å gjøre atomvåpen til historie.

 

   

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge