Parliamentary Pledge

Atomvåpen setter oss alle i fare. Folkevalgte har en nøkkelrolle i å støtte FNs atomvåpenforbud, både ved å legge press på regjeringen for å signere og ratifisere og ved å fremme forbudet i utlandet. Over 1600 folkevalgte over hele verden har forpliktet seg til å fremme FNs atomvåpenforbud gjennom ICAN Parliamentary Pledge.