Parliamentary Pledge

Atomvåpen setter oss alle i fare. Folkevalgte har en nøkkelrolle i å støtte FNs atomvåpenforbud, både ved å legge press på regjeringen for å signere og ratifisere og ved å fremme forbudet i utlandet. Over 1600 folkevalgte over hele verden har forpliktet seg til å fremme FNs atomvåpenforbud gjennom ICAN Parliamentary Pledge.

Løftet

Dette er løftet de folkevalgte slutter seg til ved å bli med på ICAN Parliamentary Pledge:


«Vi, stortingsrepresentanter som har signert denne appellen, ønsker ikrafttredelsen av FNs atomvåpenforbud velkommen. FNs atomvåpenforbud er et viktig steg for å oppnå målet om en verden uten atomvåpen.

Vi deler bekymringen om de katastrofale humanitære konsekvensene som følger av enhver bruk av atomvåpen, og erkjenner behovet for å eliminere disse umenneskelige og avskyelige våpnene.

Som stortingsrepresentanter forplikter vi oss til å arbeide for at Norge signerer og ratifiserer denne nødvendige traktaten. Å avskaffe atomvåpen gjør verden tryggere for alle, og er essensielt for menneskers helse og sikkerhet.»

Hva kan du gjøre?

ICAN Parliamentary Pledge er åpen for norske stortingsrepresentanter. 

Stortingsrepresentanter kan signere for å bli med i det globale nettverket av parlamentarikere som jobber for å få sine regjeringer til å slutte seg til FNs atomvåpenforbud.

Som innbygger og velger i Norge kan du be din folkevalgte om å slutte seg til ICAN Parliamentary Pledge og jobbe for nedrustning av atomvåpen.

 

Å bli med er enkelt! 

Er du Stortingsrepresentant og ønsker å bli med? Send en epost til [email protected] med [email protected] i kopi fra din offisielle e-postkonto og skrive at du ønsker å bli med, eller send en skannet kopi av det signerte løftet.

Dette er et første steg i arbeidet for å få Norge med i FNs atomvåpenforbud og for å avskaffe atomvåpen. 

ICAN sender ut oppdateringer om de siste nyhetene om parlamentarisk aktivitet til støtte for FNs atomvåpenforbud verden over, i tillegg til landsspesifikke handlingsforslag.