Oljefondet - Ett selskap ute, syv gjenstår!

23. mai 2024


Bilde: Investeringer i atomvåpen kan på ingen måte anses som bærekraftige...

 

Oljefondet utestenger selskap. 1 ute, 7 gjenstår!

Kjære ICAN-venner,

 

Over lengre tid har vi lagd saker og delt informasjon om investeringer i atomvåpenindustrien. Vi har også meldt at Oljefondet (SPU) blant annet har investert 23,6 milliarder norske kroner i 8 atomvåpen selskaper. 

Forrige uke fikk vi den gledelig meldingen om at dette tallet nå er redusert til 7 investeringer. Basert på en tilrådning fra Etikkrådet, som vurderer oljefondets investering opp mot etiske regler, og etter beslutning fra Norges Bank ble atomvåpen selskapet L3Harris Technologies Inc utestengt

Det vil si at Oljefondet nå har, eller er på vei, til å selge sine aksjer med en verdi på 3.2 milliarder kroner. En slik sum tilsvarer årslønnen for 6400 sykepleiere  eller bygging av 128 idrettshaller. En ganske stor sum. Hvis du hadde styrt, hva ville du brukt disse pengene på? 

Utestengelsen av L3Harris er en seier i kampen for en atomvåpenfri verden. Ved å fjerne den økonomiske interessen i våpenet blir det vanskeligere og dyrere å produsere dette masseødeleggelsesvåpenet. Mange land og finansinstitusjoner følger nøye med på hva Norge gjør gjennom oljefondet, og baserer sine egne investeringer på oljefondets regler... 

Vi tar det ikke fremover rolig av denne seieren… ICAN krever at alle atomvåpen investeringer fjernes fra oljefondet, slik regelverket sier at de skal. Vi inviterer etikkrådet, oljefondet, finansministeren og andre politikere til møter. Budskapet vårt er tydelig: Det er ingen tvil om at disse selskapene driver med aktivitet knyttet til atomvåpen. Derfor må de utestenges!

 

   

 

 

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Takk for at du er med på laget, sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Daniel Alexander Gudbrandsen, koordinator ICAN Norge