Historisk handlingsplan og erklæring fra statspartene!

23. juni 2022

Foto: Alexander Papis, ICAN

Historisk handlingsplan og politisk erklæring på statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud

 

Kjære ICAN-venner,

Torsdag 23. juni ble det første statspartsmøtet i FNs atomvåpenforbud hevet med imponerende sluttdokumenter.

I Wien har de statene som mener alvor med nedrustning vist politisk vilje og lederskap. En inkluderende prosess der overlevende og berørte samfunn står i sentrum, der sivilsamfunn tas på alvor og parlamentarikere, akademikere og ungdom har blitt hørt. Sterke uttalelser med fokus på de humanitære konsekvensene av atomvåpen har preget debatten.

Som svar på Russlands atomtrusler og den økende faren for bruk av atomvåpen, fordømte statspartene utvetydig «any and all nuclear threats, whether they be explicit or implicit and irrespective of the circumstances». Dette er den sterkeste fordømmelsen av atomtrusler fra en multilateral FN-konferanse.

Gjennom en vedtatt handlingsplan har statspartene blitt enige om konkrete tiltak for å forhindre bruk av atomvåpen og sikre framgang i arbeidet for å avskaffe disse våpnene, sikre støtte til ofre for atomvåpen og miljøsanering, fremme universalisering av den sterke normen mot atomvåpen i FNs atomvåpenforbud og igjen understreket hvordan FNs atomvåpenforbud komplementerer eksisterende internasjonale avtaler som omhandler atomvåpen, som Ikkespredningsavtalen og Prøvestansavtalen.

Som statspartene konkluderte med:

“We have no illusions about the challenges and obstacles that lie before us in realizing the aims of this Treaty. But we move ahead with optimism and resolve. In the face of the catastrophic risks posed by nuclear weapons and in the interest of the very survival of humanity, we cannot do otherwise. We will take every path that is open to us, and work persistently to open those that are still closed. We will not rest until the last state has joined the Treaty, the last warhead has been dismantled and destroyed and nuclear weapons have been totally eliminated from the Earth.”

Les mer om statspartsmøtet og sluttdokumentene hos ICAN internasjonalt.

Foto: Alexander Papis, ICAN

Norge deltok som observatør på møtet ved spesialutsending for nedrustningsspørsmål Jørn Osmundsen. Flere motstandere av forbudet har forsøkt å problematisere at Norge som medlemsland i NATO deltar som observatør. Norge var det første medlemslandet i NATO som sa vi skulle observere møtet. Det har lenge vært klart at også Tyskland skal observere, og like før møtet ble også Belgia og Nederland med å observere. Norge har altså åpnet døren for en bredere deltakelse.<

Selv om Norge ikke går så langt vi ønsker og Norges representant er tydelig på at Norge ikke skal signere og ratifisere FNs atomvåpenforbud, var Norges uttalelse langt bedre enn fryktet. Her kan du lese våre kommentarer til uttalelsen.

Kampen mot atomvåpen fortsetter. Støtt vårt arbeid her

 

 

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge