President Xi sa at det internasjonale samfunnet bør "advocate that nuclear weapons cannot be used, a nuclear war cannot be waged, in order to prevent a nuclear crisis."

Presidenten oppfordret også verdens land til å "jointly oppose the use of, or threats to use, nuclear weapons", noe FNs atomvåpenforbud også eksplisitt gjør.

Kina er en av de opprinnelige fem atomvåpenstatene og har verdens tredje største atomarsenal. Som svar på den kinesiske lederens uttalelser sa leder for ICAN internasjonalt, Beatrice Fihn: «Ved å oppfordre alle land til å motsette seg bruk av og trusler om å bruke atomvåpen, støtter president Xi sentrale deler av FNs atomvåpenforbud, så vi ser frem til at Kina støtter forbudet.»

President Xi uttalelser kom under et møte med Tysklands kansler, Olaf Scholz, som er den første vestlige lederen som besøker Kina siden begynnelsen av COVID-19-pandemien.

Scholz møtte også Kinas statsminister, Li Keqiang. Med henvisning til Ukraina-krigen, sa Li: «We cannot afford any further escalation … both of us … hope the crisis ends soon».

FNs atomvåpenforbud forbyr alle aktiviteter relatert til atomvåpen. Traktaten er et viktig verktøy for å stigmatisere og delegitimere atomvåpen. Fordømmelsen av atomtrusler bidrar til å styrke delegitimeringen av disse våpnene.

Flere og flere stater slutter seg til atomvåpenforbudet som nå har 91 signaturer og 68 ratifikasjoner. Foreløpig har ingen av atomvåpenstatene sluttet seg til, men uttalelsene fra Kinas øverste ledelse gir grunnlag for håp om at situasjonen vil endre seg.

 

*Dette er en oversatt, og delvis endret, versjon av ICAN internasjonal sin artikkel.

Foto: Kremlin.ru