Gratulerer - Nå begynner jobben

29. januar 2021

Gratulerer
Nå begynner jobben

Kjære alle ICAN-venner,

22. januar trådte FNs atomvåpenforbud i kraft og atomvåpen er nå forbudt etter internasjonal lov. Det er en stor seier for alle som ønsker en verden fri for atomvåpen, og viser hva vi kan få til når vi står sammen på tvers av landegrenser, generasjoner og politiske ståsted. Gratulerer!

Dagen ble markert over hele Norge. Se noen smakebiter fra markeringene rundt om i landet.

Bildet: Markering for FNs atomvåpenforbud i Bergen

Det har stor betydning at atomvåpen nå er forbudt under en global avtale. Strutsepolitikken til stater som Norge - som på den ene siden sier vi ønsker en verden fri for atomvåpen og på den andre siden ikke vil ta avstand fra disse masseødeleggelsesvåpnene - blir utfordret. Norge må forholder seg til realitetene og slutte seg til FNs atomvåpenforbud.

Våre folkevalgte trenger et ekstra push. I disse dager vedtar alle de politiske partiene nye partiprogrammer. Er du selv aktiv i et politisk parti, eller kjenner du noen som er det? Nå er tidspunktet for å ta den ekstra telefonen eller sende den ekstra meldingen. Sammen kan vi endre Norges inkonsistente atomvåpenpolitikk!

 

HVA SKJER FRAMOVER

9. februar: Filosofisk samtale: Hvorfor slutter ikke Norge seg til atomvåpenforbudet?

 

Takk for at du er med.

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge