En viktig uke i kampen mot atomvåpen

26. januar 2024


Bilde: Markering av justeringen av dommedagsklokken utenfor Stortinget 23 januar 2024 Foto: ICAN Norway | Maja Fjellvær Thompson

En viktig uke i kampen mot atomvåpen

 

Kjære ICAN-venner,

 

På mandag denne uken kunne vi feire at FNs atomvåpenforbud (TPNW) trådte i kraft for 3 år siden. Dette skjedde etter at 50 land hadde ratifisert forbudet. Det vil si at man har tatt inn forbudet i sitt eget lands lover. På 3 år har flere land tatt steget frem for en atomvåpenfri verden. Totalt har nå 93 land signert forbudet, og 70 land har ratifisert traktaten. Den 15 januar kunne São Tomé & Príncipe overrekke sin ratifiserings bekreftelse til FN. Vi både applauderer og gratulerer alle involverte parter. 

 

Denne uken har også “The Bulletin of Atomic Scientists” stilt den berømte dommedagsklokken. Klokken har vært et verktøy for forskere til å illustrere hvor nær menneskeheten er til en katastrofal ødeleggende hendelse utløst av oss selv. Denne gangen ble klokken til 90 sekunder til midnatt. Dette er samme nivå som i fjor, men er likevel et farlig høyt nivå. Til sammenligning var klokken under den kalde krigen 2 minutter til midnatt. (Som forøvrig fra inspirasjonen til Iron Maidens sang med samme navn.) Du kan lese vår uttalelse om dommedagsklokken her.

 

Januar er for mange måneden man starter med sine nyttårsforsett. Vårt nyttårsforsett er å fortsette kampen for en atomvåpenfri verden. Og en norsk signatur på FNs atomvåpenforbud. Trenger du tips om et nyttårsforsett du kan ha, har vi flere. Nytt år betyr ny driv i flere av våre aktiviteter, og vi ønsker gjerne din hjelp. 

  • Kontakt de folkevalgte eller ordføreren i din kommune og fortell dem om at de må støtte ICANs Cities Appeal. 

  • Få med din bedrift eller organisasjon som ICAN partner.

  • Støtt og del informasjon om atomvåpen-saken blant dine venner og på sosiale medier. 

 

En atomvåpenfri verden er mulig hvis vi arbeider i fellesskap.

 

   

 

 

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Takk for at du er med på laget, sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Daniel Alexander Gudbrandsen, koordinator ICAN Norge