Dommedagsklokken 2024: Klokken er nå 90 sekunder på midnatt

Dommedagsklokken stilles til 90 sekunder på midnatt

Skrevet av Daniel Gudbrandsen

Pressemelding

I dag, 23. januar, stilte forskerne Dommedagsklokken til 90 sekunder på midnatt.  Menneskeheten er fortsatt nærmere dommedag enn den noen gang har vært.

Det er en rekke internasjonale utviklinger i 2023 som påvirker dommedagsklokken. De blodige krigene i Ukraina og Gaza, og retorikken rundt atomvåpen øker risikoen for eskalering og misforståelser. Atomvåpenstatene  bruker store summer på å modernisere og utvikle arsenalene sine. I tillegg viser forskerne til klimakrisen og 2023 som det varmeste året noensinne, genteknologier og den hurtige utviklingen innen KI-teknologi. 

Det må ikke feiltolkes: Å igjen sette klokken til 90 sekunder på midnatt er ingen indikasjon på at verden er stabil. Snarere tvert imot. Det haster at styresmakter og sivilsamfunn verden rundt tar grep, sier Rachel Bronson, direktør for The Bulletin. 

Vi er nærmere dommedag enn vi noen gang har vært, og det absurde er at det er menneskeskapte forhold som gjør det slik. Det er kritisk å få til irreversibel, verifiserbar og gjensidig nedrustning, sier Sofie Fjellblome Nordvik, talsperson i Nei til Atomvåpen. 

Det siste året har vist at atomvåpen ikke hindrer konflikt, men tvert imot forhindrer tillit og holder konflikter fastlåst. Situasjonen krever at atomvåpenstatene og deres allierte tar konkrete steg for å heve terskelen for bruk av atomvåpen. Dette gjelder også Norge, sier Maja Fjellvær Thompson, daglig leder i Norske Leger Mot Atomvåpen.

Til tross for at sikkerhetssituasjonen fremdeles er prekær, er FNs atomvåpenforbud et lyspunkt i arbeidet for nedrustning. 22. Januar markerte 3-årsdagen for ikrafttredelsen av avtalen. Forbudet forbyr alle aktiviteter knyttet til atomvåpen, og styrker normen mot atomvåpen. Til nå har 70 stater ratifisert og 93 stater signert avtalen. Norge er ikke blant dem.

Selv når det kan virke som mye går feil vei, viser statene som har signert FNs atomvåpenforbud lederskap. Det er på tide at Norge tar forskningen på alvor, og aktivt tar avstand fra atomvåpen ved å signere FNs atomvåpenforbud, avslutter Daniel Gudbrandsen, koordinator for ICAN Norge. 

Dommedagsklokken til Bulletin of the Atomic Scientists  stilles årlig siden 1947. Den ble opprinnelig satt til 7 minutter på midnatt, og har siden blitt fremskyndet 25 ganger.

-

Daniel Gudbrandsen, koordinator for ICAN Norge

Tlf: 93282153 , [email protected]

-

Sofie Fjellblome Nordvik, talsperson for Nei til Atomvåpen

Tlf: 47820831, [email protected]

-

Maja Fjellvær Thompson, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen

Tlf: 46425762, [email protected]