En dag for historiebøkene

7. juli 2021

En dag for historiebøkene

 

Kjære alle ICAN-venner,

I dag er en dag for historiebøkene. 7. juli 2017 vedtok 122 stater et forbud mot atomvåpen i FN. Før dette var atomvåpen det eneste masseødeleggelsesvåpenet som ikke var forbudt, til tross for at det har de mest ødeleggende konsekvensene.

Nå har forbudet trådt i kraft og stadig flere stater slutter seg til. Slik styrkes den folkerettslige normen mot atomvåpen og den moralske byrden ved å besitte disse masseødeleggelsesvåpnene blir større.

Tusen takk til alle som gjorde forbudet mulig og som fortsetter å presse på for en sterkere norm mot atomvåpen.

Norge har verken signert eller ratifisert forbudet. I stedet for å delta i den internasjonale dugnaden for å stigmatisere og avskaffe disse våpnene, skjermer vi atomvåpenstatene for press om nedrustning. Det kan vi endre. Tilslutning til forbudet er et politisk spørsmål og politikk handler om vilje. Sammen kan vi skape den viljen!

Dessverre har ICAN Norge fått mindre midler fra Utenriksdepartementet enn tidligere år. For at vi skal kunne opprettholde arbeidet for at Norge slutter seg til FNs atomvåpenforbud trenger vi din støtte.

 

God sommer!

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge