Støtt arbeidet mot atomvåpen!

Vi trenger din hjelp. Støtt ICAN Norge.  

Skrevet av Tuva Widskjold

ICAN Norge har fått mindre støtte fra Utenriksdepartementet enn tidligere år. Det samme gjelder flere av organisasjonene som jobber mot atomvåpen og for at Norge skal slutte seg til FNs atomvåpenforbud. Vi trenger et sivilt samfunn som kan stille myndighetene kritiske spørsmål og løfte en offentlig debatt på viktige temaer som nedrusting. Dessverre opplever vi nå at debatten strupes. For at vi skal kunne opprettholde arbeidet trenger vi din støtte. 

 

 

Etter valget i september kan det bli flertall på Stortinget for at Norge skal slutte seg til FNs atomvåpenforbud, og i begynnelsen av 2022 avholdes det første statspartsmøte for forbudet. Det momentumet må vi bruke! ICAN Norge har en essensiell rolle i å koordinere innsatsen til de nesten 60 partnerorganisasjonene, informere politikere om hva som skjer og bidra til at vi sammen får Norge til å ta ansvar for internasjonal nedrustning.

I atomvåpensaken er regjeringen på kollisjonskurs med folket. 4 av 5 mener Norge bør signere FNs atomvåpenforbud. Våre folkevalgte kan ikke fortsette å ignorere folkets vilje. Vi skal gjøre vårt beste for å gjøre folkets vilje synlig og for å fremme en konstruktiv og faktabasert offentlig debatt om truslene atomvåpen utgjør og hvordan Norge kan bidra til å redusere trusselen.  

Hvis du ikke har mulighet til å støtte arbeidet vårt økonomisk, håper vi du vil være med å løfte atomvåpensaken på andre måter. 

 

Sammen kan vi skape en verden uten atomvåpen!