Atomvåpen er forbudt - FNs atomvåpenforbud trer i kraft!

24. oktober 2020

 FNs atomvåpenforbud trer i kraft! 

 

Kjære alle ICAN-venner, 

I dag ratifiserte Honduras FNs atomvåpenforbud. Med Honduras sin ratifikasjon har vi oppnådd det nødvendige antallet ratifikasjoner for at forbudet skal tre i kraft. Det skjer 22. januar 2021, 90 dager etter den femtiende ratifikasjonen.

Gratulerer og tusen takk for fantastisk innsats! Dette er en stor seier for alle som arbeider for en verden fri for atomvåpen. Forbudet skaper en ny og sterkere folkerettslig norm mot disse masseødeleggelsesvåpnene. Les mer om hva som skjer når forbudet trer i kraft. 

Norge har fortsatt ikke ratifisert FNs atomvåpenforbud

Dessverre har Norge hverken signert eller ratifisert FNs atomvåpenforbud. Dermed er Norge med på å skjerme atomvåpenstatene fra presset om reell og gjensidig nedrustning, som denne nye normen skaper. Heldigvis er det ikke for sent. Norge kan fortsatt signere og ratifisere og slik bidra i den globale dugnaden mot atomvåpen. Imens kan vi delta som observatør på det første statspartsmøtet som skal finne sted innen ett år etter forbudet har trådt i kraft. 

 

  

Sammen kan vi sende et tydelig signal til våre folkevalgte at vi ikke ønsker at Norges stol skal fortsette å stå tom. Les mer om hva du kan gjøre.

 

Takk for at du er med.

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!    

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge