Aldri mer Hiroshima og Nagasaki. Forby atomvåpen nå!

3. juli 2020

Aldri mer Hiroshima og Nagasaki. Forby atomvåpen nå!

Kjære alle ICAN-venner, 

6. og 9. august markerer vi at det er 75 år siden USA bombet de japanske byene Hiroshima og Nagasaki med atomvåpen. Før året var omme hadde de to bombene drept mer enn 210,000 mennesker, og mange flere ble syke. Lidelsene var enorme og fortsatt behandles mennesker for etterskader. 

75 år etter de forferdelige bombeangrepene jobber fortsatt overlevende for å forby og avskaffe atomvåpen. Ingen skal måtte oppleve det de opplevde. ICAN står sammen med overlevende for å minnes ofrene og kreve at atomvåpen stigmatiseres, forbys under internasjonal lov og avskaffes. Vis din støtte!

Med Nei til Atomvåpen i spissen, og et bredt spekter av andre ICAN-partnere, arrangerer vi digital markering torsdag 6. august kl. 20:00 - 21:20. Hold av tidspunktet og sjekk ut arrangementet.

 

Lillestrøm, Lillehammer, Vega og Tolga med i ICAN Cities Appeal 

For en vår! Tusen takk til lokalt folkevalgte som tar atomvåpentrusselen og egne innbyggeres sikkerhet på alvor. Det er fantastisk å se at flere og flere kommuner blir med i ICAN Cities Appeal. Er din kommune med i det globale oppropet? Finn ut hvilke kommuner som er med og hva du kan gjøre.

 

Bare 12 ratifikasjoner før forbudet trer i kraft

6. juni ratifiserte Lesotho FNs atomvåpenforbud. Med det har 38 stater ratifisert forbudet og det mangler bare 12 ratifikasjoner før forbudet trer i kraft. Norge har verken signert eller ratifisert forbudet. Les mer om hva du kan gjøre for å bidra til at Norge tar et tydelige standpunkt for en verden fri for atomvåpen.

 

Etikkutvalget for Oljefondet foreslår strengere retningslinjer

Etikkutvalget, som har gjennomgått det etiske rammeverket for Oljefondets investeringer, foreslår å utvide våpenkriteriet til å gjelde “visse typer leveringsplattformer som bare kan benyttes for kjernevåpen”. En slik endring vil føre til at Oljefondet må trekke seg ut av flere selskaper de i dag er investert i. Etikkutvalget sender med dette et tydelig signal om at atomvåpen er uakseptabelt, uetisk og illegitimt. Les mer.

 

Nye partnere i ICAN Norge 

Velkommen Framfylkingen, Bestemødre for Fred, KFUK-KFUM Global og Farmasøyter Uten Grenser NorgeICAN-laget vokser og vi har plass til enda flere! Er din organisasjon med? Sjekk oversikten over alle ICAN Norges partnerorganisasjoner som står sammen for en verden fri for atomvåpen og krever at Norge skal signere FNs atomvåpenforbud. 

 

 

HVA SKJER FRAMOVER 

7. juli 2017 ble FNs atomvåpenforbud vedtatt av 122 stater. 

16. juli 1945 utførte USA Trinityprøvesprengningen. Dette var første gang et atomvåpen ble detonert. 

3. - 9 august arrangerer Nei til Atomvåpen temauke i forbindelse med at det er 75 år siden atombomber ble brukt mot Hiroshima og Nagasaki. Følg med på facebook. 

6. august arrangerer en rekke organisasjoner en felles digital markering for å minnes ofrene etter angrepene mot Hiroshima og Nagasaki, og for å kreve at Norge ratifiserer FNs atomvåpenforbud.  

9. august arrangerer Røde Kors og Røde Kors Ungdom debatt mellom ungdomspartiene "Atomvåpenpolitikk i endring: betryggende eller skremmende?"

 

 

Takk for at du er med.

Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen! 

Riktig god sommer!   

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge