Vil du bli praktikant i ICAN Norge?

ICAN er en global kampanje som arbeider for å mobilisere folk i alle land til å inspirere, overbevise og presse sine myndigheter til å starte forhandlinger for en avtale som forbyr atomvåpen.

Vi oppfordrer stater, organisasjoner og andre aktører til å:

▪Erkjenne at enhver bruk av atomvåpen medfører katastrofale humanitære konsekvenser.
▪Erkjenne at det finnes et universelt humanitært imperativ for å forby atomvåpen, også for stater som ikke har disse våpnene.
▪Erkjenne at de atomvæpnede statene har en forpliktelse til å eliminere sine atomvåpen.
▪Handle til støtte for en multilateral forhandlingsprosess for en avtale som forbyr atomvåpen.

Fra mars 2016 søker ICAN Norge en praktikant til å bistå i vår daglige virksomhet. Praktikantstillingen gir et bredt innblikk i hvordan en internasjonal kampanje fungerer, med arbeidsoppgaver innenfor medie– og informasjonsformidling, arrangementsvirksomhet og politisk påvirkning.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

– Relevant utdanning
– Erfaring fra organisasjonsarbeid
– Kunne jobbe godt i team, men samtidig evne å ta selvstendig initiativ
– Positiv innstilling og fleksibilitet – kunne ta utfordringer på strak arm
– Interesse for fredsskapende arbeid og internasjonale nedrustningsprosesser
– Gode skriftlige og muntlige evner, både på norsk og engelsk

 

Arbeidsoppgaver:

– Delta i arbeidet opp mot FN-arbeidsgruppen som skal se på juridiske tiltak for en atomvåpenfri verden i Genéve i mai
– Delta i gjennomføringen av et åpent møte med britiske atomvåpenoverlevende, samt i gjennomføringen av andre arrangementer
– Delta i planleggingen og gjennomføringen av et fire dager langt seminar for internasjonale deltakere i høst
– Oppdatere ICAN Norges nettside, sosiale medier og andre nettbaserte informasjonskanaler
– Delta i utvikling av politisk strategi
– Bistå i den daglige driften av kampanjen

 

Vi kan tilby:

– Innsikt i en unik global kampanje og internasjonale nedrustningsprosesser
– Et ungt arbeidsmiljø sammen med andre fredsorganisasjoner på Fredshuset, og internasjonale kollegaer i en rekke land
– Å ta del i utviklingen av en spennende kampanje, der det også er rom for å følge opp egne ideer og initiativ
– Erfaring og nettverksbygging i norsk og internasjonalt organisasjonsliv
– Fleksibel arbeidstid

 

Stillingen er omlag 15 timer i uka, gjerne mer dersom det er mulig. Varighet er i utgangspunktet til desember 2016, men et halvt år kan også diskuteres. Stillingen er ulønnet. Oppstartsdato er 1. mars  2016.

ICAN Norge holder til i hyggelige lokaler på Fredshuset i Møllergata 12 rett ved Youngstorget, Oslo.

Søknad, CV og eventuelle spørsmål kan rettes til [email protected]. Merk søknaden: Praktikant vår 2016. Aktuelle søkere vil bli kontaktet for intervju, som blir gjennomført i starten av februar.

 

Søknadsfrist: 1. februar 2016