Vi minnes ofrene med handling

6. august 2021

Vi minnes ofrene med handling

 

Kjære alle ICAN-venner,

6. august 1945 bombet USA Hiroshima med atomvåpen. 3 dager senere led innbyggerne i Nagasaki samme skjebne. Verden ble vitne til ødeleggelser og lidelser vi aldri hadde sett tidligere. Før året var omme hadde 210 000 mennesker mistet livet, og i årene som fulgte ble mange syke av skader og sykdommer fra den radioaktive strålingen de var utsatt for.

Ni nasjoner truer fortsatt med å brenne ned hele byer, å ødelegge livet på jorden, å gjøre det umulig for kommende generasjoner å leve i vår vakre verden. Å utvikle atomvåpen betyr ikke at et land løftes opp til storhet, men at det synker ned i den dypeste fordervelse. Disse våpnene er ikke et nødvendig onde, de er det ytterste onde.

Setsuko Thurlow, Fredspristale 10. desember 2021

Ved bruk av atomvåpen kan ingen gi nødvendig hjelp. Ødeleggelsene vil være for store og strålingsfaren for høy. De overlevende har følt og sett de forferdelige humanitære konsekvensene og altomfattende ødeleggelsene. Når vi minnes ofrene med handling står vi sammen med Setsuko Thurlow og de andre overlevende når vi ber Norge slutte seg til FNs atomvåpenforbud. For det finnes én måte å sørge for at atomvåpen aldri blir brukt; vi må stigmatisere, forby og avskaffe verdens verste masseødeleggelsesvåpen.

 

Krev at Norge slutter seg til FNs atomvåpenforbud!

 

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge