Våre innspill til viktige politiske prosesser

30. april 2024


Bilde: ICAN koordinator Daniel Gudbrandsen og Nei til Atomvåpen rådgiver Philippe Bédos Ulvin på høring i forsvars- og utenrikskomiteen  Foto: Stortinget Web-TV

 

Våre innspill til viktige politiske prosesser

Kjære ICAN-venner, 

Er kampen for en atomvåpenfri verden gammeldags? 

Det mente i hvert fall en folkevalgt da vi deltok på stortingshøring i utenriks- og forsvarskomiteen. På høringen tok vi, sammen med Nei til Atomvåpen og Leger mot Atomvåpen, til ordet for at norsk sikkerhet ikke bør baseres på trusselen om bruk av atomvåpenet. 

Naturligvis er arbeidet mot atomvåpenet en lang prosess, med mange historiske røtter. Men det er etter vårt syn ikke «gammeldags». Snarere tvert imot er saken mer aktuell en noen gang. Historien viser også at man kan arbeide for nedrustning selv om verdenssituasjonen er anspent. Så hvis saken vår er gammeldags, er det fordi det nytter!

Du kan lese hele vårt innspill til langtidsplanen for forsvaret her.

Det er ikke bare forsvarskomiteen vi har gjestet denne måneden. Denne uken var vi også på plass hos finanskomiteen når de inviterte til høring om årets stortingsmelding om statens pensjonsfond. Vi har tidligere kunne avsløre at Oljefondet (SPU) har store investeringer i atomvåpen industrien. Fordelt på 8 selskaper har SPU totalt investert ca. 23.5 milliarder norske kroner. 

På høringen redegjorde vi for hvordan disse investeringene strider mot fondets etiske retningslinjer, og dermed burde være utestengt fra fondet. Vi ba også komiteen om å beordre en gjennomgang av atomvåpenselskapene fondet er investert i, for å kunne få en fortgang i en slik utestengelse. Det virker som det er en bred forståelse for at slike investeringer ikke er i menneskehetens interesse. 

Det er viktig å vise at kampen for en atomvåpenfri verden fortsatt er aktuell, og lever i beste velgående. ICAN Norge vil naturligvis fortsette vårt arbeid. Men vi trenger DIN støtte for å gjøre det.

Nå er 1. mai snart her. Tradisjonen tro planlegges det for markeringer over hele landet. Flere stedet i landet er det kommet paroler som sier «nei til atomvåpen». Hvis denne parolen finnes på en markering hos deg, bli med og støtt den. Fortell dine folkevalgte at dette er viktig, og minn din kommune på at de kan signere ICANs Cities Appeal. 

 

   

 

 

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Takk for at du er med på laget, sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Daniel Alexander Gudbrandsen, koordinator ICAN Norge