Utenrikskomiteen: flertall for atomvåpenforbud

Stortingets utenrikskomité kom i går kveld med sin innstilling til Dok.8: 72 S (2014-2015) om atomvåpenforbud. Et flertall i komiteen støtter et internasjonalt forbud mot atomvåpen, og ønsker at Norge skal være en pådriver for en slik prosess.

- Nå må regjeringen og  Børge Brende lytte, sier daglig leder i ICAN Norge, Anne Marte Skaland.

- Utfallet av Ikkespredningsavtalens tilsynskonferanse forrige uke tydeliggjorde hvorfor vi ikke kan vente på at de tradisjonelle nedrustningsregimene skal skape framgang. Vi har ventet i 45 år, det er på tide å oppfylle Ikkespredningsavtalen og få på plass et nytt juridisk instrument for nedrustning, sier Skaland.

Washington Post meldte om “opprør” blant de ikke-atomvæpnede landene under Tilsyns-konferansen i New York forrige uke. FNs generalsekretær har bedt verdens stater om å forby  atomvåpen, og et flertall av landene har nå forpliktet seg til dette gjennom det såkalte humanitære løftet.

- Dessverre er ikke Norge en av dem, uttaler generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, Olav Fykse Tveit.

Venstre, Sp og SV står bak det tredelte representantforslaget, som skal behandles i Stortinget 12. juni. Forslaget i seg selv innstilles ikke vedtatt fra komiteen, men i dagens merknader kommer det tydelig frem at flertallet mener “kampen for et internasjonalt forbud mot atomvåpen trenger at flere land påtar seg en aktiv pådriverrolle. Norge bør være blant disse landene.”

- Både KrF og Arbeiderpartiet har vedtatt at de vil jobbe for et atomvåpenforbud, sier Skaland. -Derfor er det skuffende at de ikke tydelig støtter det konkrete forslaget i komitèen, og skaper tvil om hva de vil lande på i voteringen 12. juni. Men vi forventer at også KrF og Ap da følger opp sin egen politikk, og bruker muligheten til å si tydelig fra til Børge Brende: Norge må støtte, og delta i, forhandlinger om et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

- Og så må regjeringen lytte til stortingsflertallet, og til verdenssamfunnet. 107 stater har nå støttet det humanitære løftet om å jobbe for å tette hullet i folkeretten og forby atomvåpen. Det er forventet at forhandlinger om et internasjonalt forbud vil starte i løpet av året. Om ikke regjeringen snur vil Norge stå på feil side når historien skrives.