Tre ting du kan gjøre for å bidra til avskaffelse av atomvåpen

4. april 2022

Tre ting du kan gjøre for å bidra til avskaffelse av atomvåpen  

Kjære ICAN-venner,

Vel vitende om hvilke katastrofale humanitære konsekvenser enhver bruk av atomvåpen vil medføre, er det er skremmende å se hvordan verdens ledere truer med bruk av dette grusomme masseødeleggelsesvåpenet.

Putins trusler om bruk av russiske atomvåpen og Kim Jong-uns testing av Nord-Koreas interkontinentale ballistiske missiler, missiler som kan bære kjernefysiske stridshoder, viser det akutte behovet for å stigmatisere og delegitimere atomvåpen. 

Under er tre måter du kan bidra til å stigmatisere og delegitimere atomvåpen:

1. Støtt ICAN Norges arbeid 

Mer midler gjør at vi kan utrette mer. I juni skal alle stater som har sluttet seg til FNs atomvåpenforbud møtes i Wien for å sikre traktatens framgang. Regjeringen har sagt at Norge skal observere dette statspartsmøtet. Vi vil være tilstede sammen med representanter fra norsk sivilsamfunn for å holde norske myndigheter ansvarlig og for å gi det norske folk informasjon om hva som skjer og hvilken rolle Norge spiller for internasjonal nedrustning. 

Støtt vårt arbeid slik at vi kan holde norske myndigheter ansvarlig.

2.  Spre informasjon om de humanitære konsekvensene av atomvåpen

I forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina har atomvåpen igjen fått fokus i media. Skal vi klare å avskaffe atomvåpen er det viktig at vi snakker om atomvåpen, men det har noe å si hvordan vi snakker om disse masseødeleggelsesvåpnene. Atomvåpen er ikke et "avskrekkingsmiddel". Det er et grusomt masseødeleggelsesvåpen som dreper sivile og kan utslette hele byer. Det finnes ingen "små atomvåpen", hvis vi forstår "små" som at det medfører begrensede skader. Det som beskrives som små atomvåpen i dag kan ha flere ganger så stor sprengkraft som bomben USA slapp over Hiroshima.    

Lytt de de overlevende sine historier om atomvåpen og bli med å spre informasjon om hva atomvåpen egentlig er ved å like og dele ICAN Norges poster på instagram og facebook, og ved å skrive og snakke om de humanitære konsekvensene av disse masseødelgelesesvåpnenene. 

3. Krev at Norge støtter FNs atomvåpenforbud

6 av 10 partier på stortinget har vedtatt at Norge bør ratifisere FNs atomvåpenforbud, i tillegg til at Arbeiderpartiet har vedtatt at det bør være et mål å signere forbudet. Det store flertallet av den norske befolkningen er enig i at atomvåpen bør være forbudt. Bli med å kreve at Norge tar avstand fra atomvåpen og støtter FNs atomvåpenforbud ved å signer oppropet!

 

 

 

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge