Storbritannia tester atomvåpen i Australia

3. oktober 1952: Storbritannia utfører sin første prøvesprengning på Montebello-øyene utenfor den den vestlige kysten av Australia. Senere tester de flere bomber på Maralinga og Emu-feltene i Sør-Australia