Sørøst-Asia blir atomvåpenfritt

15. desember 1995: Landene i Sørøst-Asia enes om å skape en atomvåpenfri sone som strekker seg fra Burma i vest til Filippinene i øst, og fra Laos og Vietnam i nord til Indonesia i sør