Seks år siden FNs atomvåpenforbud ble vedtatt!

7. juli 2023


Bilde: Stående applaus da FNs atomvåpenforbud ble vedtatt 7. juli 2017.

Seks år siden FNs atomvåpenforbud ble vedtatt!

Kjære ICAN-venner,

7. juli 2017 ble atomvåpenforbudet vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland. I januar 2021 trådte forbudet i kraft og atomvåpen er nå forbudt etter internasjonal lov.

Folkerettens kanskje viktigste funksjon er å etablere normer og markere hva vi som internasjonalt samfunn godtar. Atomvåpenforbudet etablerer en ny og strengere norm mot atomvåpen, og er uttrykk for at et flertall av verdens stater anser det som utdatert, uakseptabelt og illegitimt å true med massemord av sivile.

I dag har 68* stater ratifisert forbudstraktaten og 92 stater har signert, og antallet øker stadig.

FNs atomvåpenforbud legger press på atomvåpenstatene til å jobbe hardere for gjensidig og balansert nedrustning.

Atomvåpen har lenge vært forbundet med makt og status. Det holder vi på å endre. Uten å stigmatisere våpnene, på lik linje med andre masseødeleggelsesvåpen, er det vanskelig å bli kvitt dem.

Bilde: Markering for FNs atomvåpenforbud utenfor Stortinget under ICAN Act On It Forum

Mens Norge er part i internasjonale konvensjoner som forbyr biologiske våpen, kjemiske våpen, landminer og klasebomber, har Norge enda ikke sluttet seg til FNs atomvåpenforbud.

Norge har derimot en sikkerhetsstrategi som omfatter atomvåpen. Norge kategoriseres som en medskyldig stat. Vi har ikke selv atomvåpen, men har erklært at andre stater kan besitte og true med å bruke atomvåpen på våre vegne. Slik er vi med på å legitimere atomvåpen og skjermer atomvåpenstatene for press om nedrustning.

Bli med å få Norge til å ta avstand fra atomvåpen og å slutte seg til FNs atomvåpenforbud.

 

   

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge

 

*I nyhetsbrevet hadde det sneket seg inn en feil. Det sto at 86 stater har ratifisert, det skulle stå at 68 stater har ratifisert.