Russell–Einstein-manifestet utgitt

9. juli 1955: Bertrand Russell, Albert Einstein og andre ledende forskere gir ut et manifest som advarer mot atomkrigens farer og ber alle land løse konfliktene sine på fredelig vis