Pressemelding: Regjeringen halverer støtten til organisasjoner som jobber med nedrustning

Skrevet av Tuva Widskjold

Regjeringen kutter i støtten til organisasjoner som jobber for kjernefysisk nedrustning fra 10 til 5 millioner kroner. Det i en tid der det kommer meldinger om at atomvåpenstatene vurderer å gjenoppta prøvesprengninger og faren for atomkrig regnes som høyere enn noensinne. 

 

- I en tid der faren for bruk av atomvåpen regnes som høyere enn noensinne tidligere, er det uforsvarlig av regjeringen å nedprioritere arbeidet med kjernefysisk nedrustning, sier koordinator i ICAN Norge, Tuva Widskjold.

 

- Dersom regjeringen halverer støtten fører det til kraftige kutt i organisasjonenes innsats, som igjen vil føre til at regjeringen slipper unna å bli holdt ansvarlig for nedrustningpolitikken de fører, legger Widskjold til  

 

I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de skal “Øke Norges innsats for kjernefysisk nedrustning, ta initiativ til å fokusere på de humanitære konsekvensene av atomvåpen og arbeide sammen med land i og utenfor NATO for en verden uten atomvåpen”. Og under FNs generalforsamling som foregår nå, er de å være en pådriver for nedrustning blant regjeringens hovedprioriteter. 

 

Også i fjor forsøkte regjeringen å kutte støtten til nedrustningsarbeidet, før de offentlig snudde og senere i forhandlinger med SV ble enige om å sette av en post på 10 millioner.

 

- Det er ikke nok med fine ord. Skal Norge være en troverdig aktør på nedrustning må regjeringen tørre å ta tak i de vanskelige spørsmålene kjernefysisk avskrekking medfører, og tørre å ha et aktivt sivilsamfunn som utfordrer etablert tenkning på atomvåpen, sier Nina Pedersen, daglig leder i Nei til atomvåpen. 

 

Daglig leder, Erik Martiniussen i Leger mot atomvåpen, er enig:

 

- Atomvåpen er masseødeleggelsesvåpen skapt for å drepe hundretusenvis av mennesker. Den økte spenningen mellom atomvåpenstatene fordrer at flere land presser på i nedrustningsarbeidet. Da blir det feil å kutte i støtten til organisasjonene som jobber for å internasjonalt forbud mot atomvåpen, sier daglig leder i Leger mot atomvåpen, Erik Martiniussen. 

 

I fjor forsøkte regjeringen først å kutte all støtten til organisasjoner som jobber med nedrustning, men snudde etter kritikk og ble senere enig med SV om øremerket støtte til Norske leger mot atomvåpen, ICAN Norge, Nei til Atomvåpen, Norges Fredsråd og Norsk Folkehjelp. Til sammen fikk organisasjonene 10 millioner. Nå er potten disse organisasjonene og andre kan søke på foreslått til å være 5 millioner. 

 

For kommentarer, kontakt

Tuva Widskjold i ICAN-Norge. Tlf. +47 48 05 66 60

Erik Martiniussen, NLA. Tlf. +47 90 67 65 98 

Nina Pedersen, NTA, Tlf. +47 94 28 94 03Foto: Tuva Bogsnes, MFA