Rapporter og publikasjoner

Her finner du rapporter og andre publikasjoner om de humanitære konsekvensene av atomvåpen og FNs atomvåpenforbud 

Let's Be Realists (2020)
Heftet svarer på de vanligste spørsmålene og utsagnene om atomvåpen, og på de vanligste motargumentene mot et forbud mot atomvåpen. 

Enough is Enough: 2019 Global Nuclear Weapons Spending (2020)
I rapporten estimerer the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons de globale utgiftene de ni atomvåpenstatene brukte på å vedlikeholde og produsere atomvåpen i 2019. 

The TPNW and its implications for Norway (2018)
Rapporten forklarer innholdet i FNs atomvåpenforbud, diskuterer mulighetene for norsk tilslutning og ser på hvilke dilemmaer norske beslutningstakere står overfor.

ICAN folder om atomvåpenforbudet (2019)
Folderen gir en rask innføring i FNs atomvåpenforbud, veien fram til forbudet og Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN).