Rapporter og publikasjoner

Her finner du rapporter og andre publikasjoner om de humanitære konsekvensene av atomvåpen og FNs atomvåpenforbud 

SQUANDERED: 2021 GLOBAL NUCLEAR WEAPONS SPENDING (2022)
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons estimerer i denne rapporten de globale statlige utgiftene til atomvåpen og avslører nettverket av tenketanker, selskaper og lobbyister bak de offentlige bevilgningene til atomvåpenindustrien. 

La Oss Være Realistiske (2022)
Heftet svarer på de vanligste spørsmålene og utsagnene om atomvåpen, og på de vanligste motargumentene mot et forbud mot atomvåpen. Dette heftet er en oversettelse av det engelske heftet Let's Be Realists (2020).

NO PLACE TO HIDE: NUCLEAR WEAPONS AND THE COLLAPSE OF HEALTH CARE SYSTEMS (2022)
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons viser i denne rapporten konsekvensene
 av en detonasjonen av ett atomvåpen over ti byer rundt om i verden (én by i hver av de 9 atomvåpenstatene og én by i Tyskland som har amerikanske atomvåpen på tysk jord). Resultatene er skremmende og slår fast at ingen helsesystemer har kapasitet til å gi ofrene for en slik eksplosjon nødvendig hjelp.

A NON-NUCLEAR ALLIANCE - Why NATO Members Should Join the UN Ban on Nuclear Weapons (2021)
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons viser i denne rapporten, gjennom resultater fra meningsmålingene, parlamentariske resolusjoner, politiske partideklarasjoner og uttalelser fra tidligere statsledere, den store støtten til FNs atomvåpenforbud som finnes i NATO. Rapporten anbefaler at NATO, i tråd med den nye globale normen mot atomvåpen FNs atomvåpenforbud skaper, tar grep for å bli en "ikke-kjernefysisk allianse". Rapporten ble lansert i forbindelse med NATO-toppmøtet i juni 2021.

Complicit: 2020 Global Nuclear Weapons Spending (2021)
Rapporten fra International Campaign to Abolish Nuclear Weapons estimerer de globale utgiftene til atomvåpen og avslører nettverket av tenketanker, selskaper og lobbyister bak de offentlige bevilgningene til atomvåpenindustrien. 

How the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons works (2021)
Heftet fra International Campaign to Abolish Nuclear Weapons tar for seg FNs atomvåpenforbud og hvordan forbudet virker. 

Briefing paper: NATO and the TPNW (2020)
Notatet fra International Campaign to Abolish Nuclear Weapons diskuterer motstanden medlemsland i NATO har vist mot FNs atomvåpenforbud og gjennomgår hvorfor ratifikasjon av forbudet er forenlig med staters NATO-forpliktelser. 

For the record (2020)
Heftet tar for seg regjeringen i Australia sine påstander om FNs atomvåpenforbud og redegjør for hvorfor disse ikke stemmer. Mange av argumentene som gjennomgås er svært relevante for diskusjonen i Norge.

Nato, Norge og kjernevåpen (2020)
I denne rapporten analyserer Folkerettsinstituttet NATOs atomvåpenpolitikk, Norges rolle i alliansesamarbeidet, og de mulige konsekvensene av en eventuell norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud.

Verifikasjon av kjernefysisk nedrustning og ikkespredning (2020)
Notatet greier ut om verifikasjonsordninger og sammenligner verifikasjonsmekanismene i henholdsvis FNs atomvåpenforbud (TPNW) og Ikkespredningsavtalen (NPT).

Let's Be Realists (2020)
Heftet svarer på de vanligste spørsmålene og utsagnene om atomvåpen, og på de vanligste motargumentene mot et forbud mot atomvåpen. 

Enough is Enough: 2019 Global Nuclear Weapons Spending (2020)
I rapporten estimerer the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons de globale utgiftene de ni atomvåpenstatene brukte på å vedlikeholde og produsere atomvåpen i 2019. 

The TPNW and its implications for Norway (2018)
Rapporten forklarer forskere fra Folkerettsinstituttet innholdet i FNs atomvåpenforbud, diskuterer mulighetene for norsk tilslutning og ser på hvilke dilemmaer norske beslutningstakere står overfor.

ICAN folder om atomvåpenforbudet (2019)
Heftet gir en rask innføring i FNs atomvåpenforbud, veien fram til forbudet og Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN).