Rapporter og publikasjoner

Her finner du rapporter og andre publikasjoner om de humanitære konsekvensene av atomvåpen og FNs atomvåpenforbud 

The TPNW and its implications for Norway (2018)
Rapporten forklarer innholdet i FNs atomvåpenforbud, diskuterer mulighetene for norsk tilslutning og ser på hvilke dilemmaer norske beslutningstakere står overfor.

ICAN folder om atomvåpenforbudet (2018)
Folderen gir en rask innføring i FNs atomvåpenforbud, veien fram til forbudet og Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN).