Prøvestansavtalen signeres

24. september 1996: Prøvestansavtalen åpnes for signering ved FN i New York. Kina, Frankrike, Storbritannia, Russland og USA signerer traktaten. India uttaler at de ikke vil signere. Avtalen har ennå ikke trådd i kraft