Pressemelding: Norges uttalelse på FN-møte om atomvåpen

Denne uka deltar Norge som observatør på statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud. Onsdag 29. november leverte Norge sin uttalelse til møtet.

Skrevet av Tuva Widskjold

Her er kommentarer fra ICAN Norge og Norske leger mot atomvåpen som er til stede i Wien under det andre statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud.

- Det er positivt at Norge er tilstede der det skjer reelle diskusjoner om hvordan vi kan få til nedrustning, det er en viktig anerkjennelse av FNs atomvåpenforbud og det arbeidet som gjøres undertraktaten, sier Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge.

- Vi er glade for at Norge benytter muligheten til å peke på de humanitære konsekvensene av atomvåpen, og ønsker konstruktiv dialog velkommen, sier Maja Fjellvær Thompson, rådgiver i Norske leger mot atomvåpen.

I uttalelsen sier Norge at de stiller seg helt og fullt bak Natos kjernefysiske avskrekking, inkludert utplassering av atomvåpen (nuclear sharing).

- Regjeringen har vært krystallklare på at russisk utplassering av atomvåpen i Belarus er en uansvarlig eskalering. Når de samtidig eksplisitt velger å støtte USAs utplassering av atomvåpen i fem Europeiske stater, blir dobbeltmoralen og dobbeltstandaren svært tydelig, sier Widskjold.

- Støtten til utplassering av atomvåpen er malplassert. I en tid der normen om ikke-spredning svekkes, må Norge bidra til å styrke normen mot atomvåpen og heve terskelen for utplassering av atomvåpen, ikke det motsatte, fortsetter Widskjold.

I Norges uttalelse til statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud påstår regjeringen at en norsk signering er uforenlig med våre NATO-forpliktelser.

- Det er ingen juridisk hindre for at Norge som NATO-medlem kan signere eller ratifisere FNs atomvåpenforbud. Det er et politisk valg, sier Fjellvær Thompson.

- Norge må svare på hvorfor de legitimerer atomvåpen, med den støtten til indirekte trusler om bruk og i verste fall bruk av masseødeleggelsesvåpen det innebærer, fortsetter Fjellvær Thompson.

Halvveis ut i statspartsmøtet har statspartene vært svært tydelige i sine uttalelser. De har fordømt alle trusler om bruk av atomvåpen, og gitt uttrykk for at kjernefysisk nedrustning er viktigere enn noensinne.

- Selv når det virker som alt går feil vei og faren for bruk av atomvåpen øker, så viser FNs atomvåpenforbud at det er mulig å få framgang for kjernefysisk nedrustning. Statspartene har tatt et tydelig standpunkt om hva de mener er akseptabelt under internasjonal lov. Det er på tide at Norge bidrar til å styrke normen mot atomvåpen, støtter opp om internasjonal lov og slutter å basere seg på bruk av masseødeleggelsesvåpen, avslutter Fjellvær Thompson.

 

Foto: Ministerråd i Norges faste delegasjon til FN, Tor Henrik Andersen, representerte Norge på statspartsmøtet.