Pressemelding: Atomvåpen har vært forbudt i ett år!

Skrevet av Tuva Widskjold

FNs atomvåpenforbud forbyr alle aktiviteter relatert til atomvåpen og har nå vært i kraft i ett år. Mens flere og flere stater slutter seg til det internasjonale forbudet, velger også flere finansinstitusjoner å trekke sine investeringer ut av atomvåpenindustrien.

  • Vi ser at internasjonale normer fungerer. Selv om atomvåpenstatene viser liten vilje til å ruste ned, tar andre aktører nå ansvar. Finansinstitusjoner trekker seg ut av atomvåpenindustrien og begrunner det i et ønske om å støtte atomvåpenforbudet, sier Tuva Widskjold, koordinator for ICAN Norge
  • Atomvåpen er en trussel for oss alle og så lenge atomvåpen finnes, er det en fare for at de blir brukt. Det at atomvåpen har vært forbudt i et år nå, er et viktig steg i retning mot total avskaffelse av atomvåpen, sier Lars Egeland nestleder i Nei til Atomvåpen.

  • Det er gledelig å se at denne regjeringen vil øke fokuset på nedrustning. Vi har store forventninger til hvilken rolle Norge kan spille som brobygger mellom medlemslandene i NATO og statspartene til FNs atomvåpenforbud de neste årene, sier Anja Lillegraven, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen.   

Norge og atomvåpenstatene har ikke signert eller ratifisert forbudet, men resultatene har ikke latt vente på seg. 

  • Norge må ta avstand fra atomvåpen. Det er positivt at regjeringen skal delta som observatør på statspartsmøtene til FNs atomvåpenforbud, men dette kan bare være første steg mot norsk tilslutning til forbudet, sier Tuva Widskjold, koordinator for ICAN i Norge. 

 

 

Fakta om FNs atomvåpenforbud: 

  • 122 stater vedtok i FN i 2017 et forbud mot atomvåpen. Forbudet trådte i kraft 22. januar 2022 etter at tilstrekkelig antall stater hadde ratifisert forbudet. 
  • Atomvåpenforbudet er en omfattende traktat som forbyr alle former for tilknytning til atomvåpen. Både stater som har atomvåpen og stater som ikke har atomvåpen kan slutte seg til traktaten. 
  • Norge deltok ikke i forhandlingene og har verken signert eller ratifisert forbudet, men skal delta som obesrvatør på det første statspartsmøtet i mars 2022. Kontakt: 

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge, 
+47 48056660, [email protected] 

Anja Lillegraven, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen, 
+47 95079791, [email protected] 

Nina Pedersen, daglig leder i Nei til Atomvåpen, 
+47 94289403, [email protected]