Parlamentarikere for FNs atomvåpenforbud møttes i New York under statspartsmøte

Under den første dagen av statspartsmøte til FNs atomvåpenforbud holdt Parlamentarikere for TPNW, et nettverk av parlamentarikere til støtte for traktaten, en konferanse i FN i New York. Under møtet understreket deltakerne sin støtte til forbudet og deres ønske om å gjøre traktaten til en politisk prioritet i sine parlamenter.

Skrevet av Tuva Krogh Widskjold

23 folkevalgte fra 14 land deltok på konferansen “Parliamentarians for TPNW” den 27. november for å utveksle synspunkter, og utforme og vurdere konkrete skritt for nedrustning.

I sine uttalelser fremhevet parlamentarikerne de katastrofale humanitære konsekvensene av atomvåpen og målet om total avskaffelse av atomvåpen. De oppfordret også sine regjeringer til å observere statspartsmøtene som et skritt mot å bli del av traktaten.

Under møtet ble det vedtatt en erklæring som blir lest opp under generaldebatten på statspartsmøtet. Erklæringen fordømmer utvetydig alle trusler om bruk av atomvåpen og atomvåpenstatenes utplassering av atomvåpen i andre land (nuclear sharing). Den tar avstand fra den farlige ideen om kjernefysisk avskrekking, den økende rollen atomvåpen har i militære doktriner og allianser, og hvordan det hindrer fremgang for kjernefysisk nedrustning. Erklæringen påpekte at Russland har trukket ratifikasjonen fra prøvestansavtalen minner oss om hvor viktig det er å opprettholde og styrke de tydelige forbudene mot prøvesprengninger i prøvestansavtalen og FNs atomvåpenforbud. Erklæringen berømmer også statspartene for deres dedikasjon til å implementere FNs atomvåpenforbud.

Parlamentarikerne avslutter sin erklæring med å vise til følelsen mange av oss sitter med i en tid med store utfordringer. “I dette bildet har målet om en verden fri for atomvåpen, som er institusjonalisert gjennom FNs atomvåpenforbud, stor relevans. La oss fortsette å samarbeide for en fremtid der menneskeheten lever i en verden fri fra den skremmende skyggen av atomvåpen.

Denne saken er en oversatt og noe endret versjon av ICAN internasjonal sin nettsak.

 

Foto: ICAN | Darren Ornitz