Oppsummering av Nuke Expo i Oslo

Fredag 26. april arrangerte Norsk Folkehjelp og Rød Kors Nuke Expo i Oslo. Arrengementet var en konferanse for å spre kunnskap og informasjon om atomvåpenets humanitære konsekvenser. Tilstedet var det politikere, ungdomsorganisasjoner, forskere og representanter fra sivilsamfunnet.

Skrevet av Daniel Gudbrandsen

Konferansen var delt i 3 deler, som hver tok for seg hvert sitt perspektiv på konsekvenser av atomvåpen. 

Den første delen stilte spørsmålet «hva gjør vi om atomvåpenet blir brukt i Norge?».

Spørsmålet ble forsøk besvart gjennom et panel bestående av Internasjonale leger mot atomvåpen (IPPNW), Hovedredningssentralen, Forsvaret og Verdens Helse Organisasjon (WHO).

Det som fremkom tydelig var at man ikke har eller kan ha beredskap for å beskytte seg mot atomvåpen. IPPNW kunne peke på at en beredskap mot et slikt angrep er umulig å ha beredskap mot. 

Del to av konferanse var vitnesbyrd og lærdom av langtids effekten av atomvåpenet. Hiromu Morishita overlevde angrepet på Hiroshima, og har viet mye av sitt liv til å ikke la de overlevendes fortelling forsvinne. Til tross for egne helseproblemer som følge av stråling etter angrep. Hinamoeura Morgant-Cross, politiker fra Fransk-Polynesia, kunne fortelle om manglende støtte fra atomvåpenmaktene etter hennes lokal samfunn ble brukt om lokasjon for atomprøvesprengninger. 

Forskere kunne fastslå at Skandinavia ville bli sterkt utsatt for atomvinter, med sult og kulde, hvis til og med en «liten» atomkrig hadde skjedd mellom for eksempel India og Pakistan. 

Siste del av konferansen var sikkerhetspolitikk og utvikling av atomvåpenarsenaler i verden i dag. Kort fortalt: Det finnes nå ca. 12 100 atomvåpen i verden. De aller fleste land driver med opprustning og fornying av sine våpen. Man har siden 1945 vært veldig nære til bruk av atomvåpen, men menneskelige faktorer og dialog har klart å avverge disse. Forskerne mente dette var hovedsaklig flaks og tilfeldigheter, og manet til mer dialog og bedre internasjonalt samarbeid. 

Utenriksminister Espen Barth Eide og generalsekretær for Norsk Folkehjelp Raymond Johannesen avsluttet konferansen med hver sin tale. Utenriksministeren utrykket sin bekymring for atomvåpenet, men stod fast på den gjeldene norske politikk om at så lenge atomvåpen finnes vil Norge fortsatt samarbeide med atomvåpenstater.  Generalsekretæren på sin side manet til mer dialog og gjensidig nedrustning.