Oppslukt av frykt eller inspirert til handling?

19. november 2021

Oppslukt av frykt eller inspirert til handling?

 

Kjære ICAN-venner,

Spenningen stiger og atomvåpenstatene ruster opp. Milliarder som kunne vært brukt på grønn omstilling og på å beskytte oss mot koronapandemien, brukes i stedet på masseødeleggelsesvåpen.

Det er lett å føle seg maktesløs i møte med klimaendringer, trusselen fra atomvåpen og den enorme sløsingen med ressurser. Hvordan snur vi angst til handling i møte med klimaendringer og atomvåpentrusselen? Det svarer Beatrice Fihn, leder for ICAN internasjonalt, Frode Pleym, leder for Greenpeace Norge, og Erik Nakkerud, forfatter og psykolog på, den 25. november kl. 18:00 på Kulturhuset i Oslo.

Heldigvis er det mulig å gjøre noe. Sammen har vi klart å forby atomvåpen, og sammen har vi fått Norge til å delta som observatør på statspartsmøtene til FNs atomvåpenforbud. Folkelig engasjement og samarbeid på tvers av land, yrker og politisk ståstad, driver arbeidet mot atomvåpen videre!

 

FNs atomvåpenforbud har effekt!

 

 

 

Både i Norge og internasjonalt trekker banker og finansinstitusjoner seg ut av atomvåpenindustrien med begrunnelsen at atomvåpen nå er forbudt etter internasjonal lov. Det viser en ny rapport fra den nederlandske organisasjonen PAX og ICAN internasjonalt.


Senest denne måneden meldte KLP at de utelukker 14 selskaper på grunn av deres tilknytting til kjernevåpen eller klaseammunisjon. Det er et klart bevis på at FNs atomvåpenforbud allerede har effekt!

 

 

 

 

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge