Oppdatert kunnskap er viktig i kampen mot atomvåpenet

27. mars 2024


Bilde: Engasjert publikum under ICANs Act On It Forum våren 2023 Foto: ICAN Norway | Alex Baker

Oppdatert kunnskap er viktig i kampen mot atomvåpenet

Kjære ICAN-venner,

Kunnskap er viktig! Både historiske perspektiver og dagsaktuell informasjon. La oss begynne med det første.

I starten av måneden kunne utenriksminister Espen Barth Eide rapportere at etter hans mening så har det meste av nedrustningsarbeid stanset opp. Og at det er derfor viktig å fokusere på å beholde de traktater og avtaler som ligger til grunn for dette arbeidet. Utenriksministeren understreket også at det ikke finnes noen grunn for å gi opp, og sa at Norge kommer til å fortsette med å tale nedrustningssaken. 

Det er ikke første gang en politiker uttrykker at arbeidet med å skaffe en atomvåpenfri verden har stoppet opp. Alva Myrdal var i mange år en del av Sveriges delegasjon til FN i nedrustningsarbeid på 60 og 70 tallet. I 1973 ga hun ut en tekst hvor vi kan finne følgende sitat: 

«Vi har ikke fått til noen virkelig nedrustning, vi kan knapt se noen påtakelige resultater av arbeidet, og selve grunnårsaken til dette må være at supermaktene ikke for alvor har prøvd å få til noe nedrustning.» (Alva Myrdal, Spelet om nedrustningen, 1973)

Heldigvis har verden sett mange forbedringer siden den gang. Antall atomvåpen i verden har blitt redusert med flere titals tusen. Likevel har trusselen atomvåpenet utgjør ikke forsvunnet. Noe vi har minnet samtlige stortingspartier om i forbindelse med deres arbeid med nye partiprogram for neste stortingsperiode.

Dette leder oss til det dagsaktuelle. FAS, Federation of American Scientists, arbeider nå med å oppdatere sin kunnskap om hvor mange atomvåpen det finnes i verden. Nylig meldte de at Russland har 5580 atomstridshoder. Dette er en nedgang på ca. 100 enheter siden året før. Oppdaterte tall for alle atomvåpenstatene vil være klart til sommeren. 

Ønsker du selv å få oppdatert kunnskapen din? Våre venner i Norsk Folkehjelp, sammen med Røde Kors, arrangerer en konferanse kalt Nuke Expo for deg som ønsker økt kunnskap om humanitære konsekvenser og forskningen bak. Denne arrangeres 26. april i Oslo på Nasjonalmuseet. Les mer om arrangementet her.

Vi ønsker dere alle en god påske!

 

   

 

 

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Takk for at du er med på laget, sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Daniel Alexander Gudbrandsen, koordinator ICAN Norge