The ban is the plan!

17. juni 2022

The ban is the plan!  

Kjære ICAN-venner,

21. til 23. juni møtes ledere fra hele verden til FN-toppmøte i Wien for å diskutere nedrustning og avskaffelse av atomvåpen. På det første statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud skal statene blant annet jobbe med hvordan vi kan sikre støtte til ofre for bruk og testing av atomvåpen, samt rense områder som er forurenset av testing og bruk av atomvåpen. 

Toppmøtet om atomvåpen kunne ikke komme på et mer passende tidspunkt. Putins trusler om bruk av atomvåpen har på nytt satt atomvåpen på agendaen. Krigen i Ukraina viser oss hvordan atomvåpen ikke brukes til å avskrekke andre fra å angripe, men til å terrorisere andre og gjøre allerede spente situasjoner enda farligere. 

Før selve statspartsmøtet inviterer Østerrike til en konferanse om de humanitære konsekvensene av atomvåpen. De humanitære konsekvensene er selve grunnlaget for FNs atomvåpenforbud, fordi enhver bruk av atomvåpen har uakseptable og umenneskelige konsekvenser, og den eneste måten vi kan sikre oss mot at disse våpnene brukes, er ved å stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen. 

Selv om Norge ikke har sluttet seg til FNs atomvåpenforbud enda, skal Norge, etter fantastisk arbeid fra en rekke partnerorganisasjoner i ICAN Norge, delta som observatør på statspartsmøtet og delta på den humanitære konferansen. Vi skal følge Norges deltakelse tett, og holde regjeringen ansvarlig for løftene om å øke fokuset på de humanitære konsekvensene av atomvåpen og innsatsen for kjernefysisk nedrustning. Støtt vårt arbeid her

Allerede helgen 18. og 19. juni begynner ICAN Nuclear Ban Week Vienna med et sivilsamfunnsforum. Du kan følge forumet selv om du ikke er i Wien, registrer deg for digital deltakelse her

 

 

 

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge