Merkedag i kampen mot atomvåpen

7. juli 2022

Normen mot atomvåpen blir sterkere

 

Kjære ICAN-venner,

I dag, 7. juli, er en merkedag for kampen mot atomvåpen. 7. juli 2017 vedtok 122 stater et forbud mot atomvåpen i FN. Nå har 86 stater signert forbudet og 66 stater ratifisert. Normen mot atomvåpen blir stadig sterkere.

For noen uker siden møttes statene som har sluttet seg til FNs atomvåpenforbud for å diskutere avtalen og sikre fremgang. Resultatet ble en sterk erklæring med tydelig fordømmelse av alle trusler om bruk av atomvåpen, og en konkret handlingsplan for å sikre nedrustning og støtte til ofre for bruk og testing av atomvåpen.

I en verden der atomvåpenstatene ruster opp og spenningen er stor, er FNs atomvåpenforbud viktigere enn noensinne. Det finnes ingen trygge hender for atomvåpen.

Tusen takk til alle som støtter ICAN Norge i arbeidet for å styrke normen mot atomvåpen, heve terskelen for bruk og skape et nødvendig folkelig press for nedrustning og avskaffelse av atomvåpen.

 
 

 

Gledestårene satt løst da FNs atomvåpenforbud ble vedtatt for 5 år siden, et viktig steg på veien mot avskaffelse av atomvåpen. Ingen skal måtte oppleve det Setsuko Thurlow (til venstre på bildet) og andre overlevende har opplevd. Kampen mot atomvåpen fortsetter.

Støtt vårt arbeid her.

 

 

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge