90 sekunder på midnatt!

24. januar 2023

90 sekunder på midnatt!

Kjære ICAN-venner,

I dag, 24. januar, stilte forskerne dommedagsklokken til 90 sekunder på midnatt. Aldri tidligere har vi mennesker vært så nære dommedag.

Dommedagsklokken stilles hvert år av et panel av forskere, satt sammen av the Bulletin of the Atomic Scientist. Klokken er et symbol på hvor nære vi er å ødelegge vårt eget eksistensgrunnlag gjennom menneskeskapte teknologier.

Det er ikke tilfeldigheter som har ført oss hit. De ni atomvåpenstatene og andre stater som legitimerer atomvåpen har ikke hørt på advarslene, men istedet fortsatt å tviholde på verdens verste masseødeleggelsesvåpen.

Russlands ulovlige invasjon av Ukraina og åpenbare trusler om å bruke atomvåpen, økende spenning mellom Nord-Korea, Sør-Korea og USA, og moderniseringsprogrammer i andre atomvåpenstater setter oss alle i fare.

Dette er tiden for handling!

Med den økte faren for bruk av atomvåpen bør vi samle oss om planen om å forby, stigmatisere og avskaffe atomvåpen gjennom FNs atomvåpenforbud!

I 2021 trådte atomvåpenforbudet i kraft, og stadig flere stater slutter seg til forbudet. Atomvåpenforbudet forbyr alle aktiviteter knyttet til atomvåpen, og styrker normen mot disse våpnene. Norge støtter ikke forbudet.

Nå må norske politikere lytte til advarslene fra forskerne. Det er på høy tid at Norge tar avstand fra atomvåpen og bidrar til å heve terskelen for bruk. Det kan vi gjøre ved å slutte oss til FNs atomvåpenforbud.

 

   

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge