Nuclear Weapons Ban Monitor er lansert!

Norsk Folkehjelp og ICAN internasjonalt lanserte denne uken forskningsprosjektet Nuclear Weapons Ban Monitor under Generalforsamlingen i FN i New York.

Ban Monitor skal måle og rapportere fremgangen til FN-traktaten som forbyr atomvåpen. I en tid hvor faren for bruk av atomvåpen er større enn under den kalde krigen, og hvor atomvåpenstater og deres allierte aktivt motarbeider atomvåpenforbudet, blir denne overvåkingsmekanismen et viktig verktøy.

Rapporten plasserer Norge i kategorien «hidden nuclear state» eller «nuclear weapons endorsing state». Norge havner her fordi vi i dag godtar at andre NATO-stater har og truer med å bruke atomvåpen på Norges vegne. Norge tilhører et mindretall av stater som er med på å legitimere atomvåpen og dermed også skjerme atomvåpenstater for diplomatisk press og stå i veien for nedrustning.

Ban Monitor viser FN-traktaten som forbyr atomvåpen har flere tilslutninger etter ett år enn noen andre avtaler som regulerer masseødeleggelsesvåpen hadde etter samme tid. Atomvåpenforbudet gjør det så langt bedre enn både forbudet mot kjemiske våpen (CWC), forbudet mot biologiske våpen (BWC), prøvestansavtalen (CTBT) og ikkespredningsavtalen (NPT).  Per oktober 2018 har 69 land signert og 19 ratifisert atomvåpenforbudet. Forbudet trer i kraft og gjelder som internasjonal rett når 50 land har ratifisert. Det kan skje allerede neste år. Norge vil da basere sin sikkerhet på et våpen som er ulovlig etter folkeretten.

Les rapportens oversikt over Norge.

Her kan du også lese en oppsummering av det viktigste innholdet i rapporten.

Her er tilgang til hele Ban Monitor 2018. Følg også @BanMonitor på Twitter.