Internasjonal domstol sier atomvåpen er ulovlig

8. juli 1996: Den internasjonale domstolen i Haag kommer med en rådgivende uttalelse som sier at bruk eller trussel om bruk av atomvåpen vil generelt være i strid med internasjonal rett