Ikkespredning for Sør-Afrika

10. juli 1991: Sør-Afrika slutter seg til Ikkespredningsavtalen. Den sør-afrikanske regjeringen hevder å ha produsert seks atomvåpen som de så demonterte