Ikke beroliget

Snur Utenriksdepartementet og reverserer kuttet til organisasjoner som jobber med nedrustning? Vi er ikke beroliget.

Skrevet av Maja Fjellvær Thompson

Snur Utenriksdepartementet og reverserer kuttet til organisasjoner som jobber med nedrustning? Vi er ikke beroliget.

Norske leger mot atomvåpen, Nei til Atomvåpen og ICAN Norge er ikke beroliget over uttalelsen fra Utenriksdepartementet (UD) til Klassekampen 13. oktober 2022. Her er det ingen konkrete løfter, og måten statssekretær Eivind Vad Petterson uttaler seg på lover ikke godt.

Vi ber nå UD bekrefte at de ikke kutter i potten til nedrustningarbeid, og viderefører øremerket organisasjonsstøtte til de norske nedrustningsorganisasjonene på samme nivå som i 2022.

Det er erfaringene med UD håndtering av støtteordningen til sivilsamfunnsorganisasjoner gjennom flere år som gjør at vi ikke føler oss trygge.

I fjor økte potten sivilsamfunnsorganisasjoner kunne søke fra, men likevel gjennomførte Utenriksdepartementet drastiske kutt i støtten. UD avslo søknader fra blant annet Norsk Folkehjelp og ICAN Internasjonalt. Nei til Atomvåpen, Norske leger mot atomvåpen, Norges fredsråd og ICAN Norge fikk alle store kutt. Vi fikk også detaljerte føringer om hvordan pengene kunne brukes og ikke. Derfor fikk SV forhandlet inn øremerket organisasjonsstøtte i revidert budsjett i 2022. Det er denne øremerkingen vi nå ønsker at videreføres slik at vi får forutsigbare rammer for vårt arbeid.

Samtidig oppfordrer vi regjeringen til å opprettholde og på sikt øke budsjettet til nedrustningsarbeid nasjonalt og internasjonalt, blant annet ved å lage en egen post på statsbudsjettet til gjenoppretting og videreutvikling av det humanitære initiativet. Regjeringen har sagt i Hurdalsplattformen at de vil øke innsatsen for kjernefysisk nedrustning. Da må det nye initiativer og mer midler til. I dagens situasjon trengs det mer enn noensinne.


Kontakt:
Anja Lillegraven
Telefon: 950 79 791

Eller

Nina Sofie Pedersen
Telefon: 942 89 403

 

Foto: ICAN | Ralf Schlesener