ICANs uttalelse om Israel og Palestina

Vi slutter oss til kravene fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen, FN og mange andre, om en umiddelbar våpenhvile.

ICAN er forferdet og forskrekket over døden og lidelsene påført mennesker i Israel og Palestina de siste dagene. Vi fordømmer Hamas sine grusomme angrep på israelske sivile og Israels vilkårlige og uforholdsmessige angrep på palestinske sivile.

Sivile og sivil infrastruktur skal aldri være mål i krigføring. Dette er et grunnleggende prinsipp i internasjonal humanitærrett. Det er også et ledende prinsipp i ICAN sitt arbeid for fred og mot atomvåpen.

Vi slutter oss til kravene fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen, FN og mange andre, om en umiddelbar våpenhvile. Dette må følges opp av forhandlinger om varig fred mellom Israel og Palestina, med nedrustning som en vesentlig komponent

Det faktum at Israel er en atomvåpenstat – den eneste atomvåpenstaten i Midtøsten – øker risikoen knyttet til den humanitære krisen som utspiller seg i de okkuperte palestinske områdene, og bidrar til regionale spenninger.

ICAN fremmer fred basert på respekt for menneskerettighetene og verdighet for alle, og vi står i solidaritet med folket i Palestina og Israel som deler dette målet.

 

Uttalelsen er oversatt. Les den orginale versjonen (engelsk) på ICAN internasjonalt sine nettsider