ICANs Stipend

Her finner du informasjon om ICANs stipend for masteroppgaver og tilsvarende tekster

Har du et ønske om å skrive masteroppgave eller tilsvarende oppgave på et tema som påvirker hele verden? ICAN Norge åpner nå for søknader til vårt stipend til oppgaver som bidrar til diskusjon om atomvåpen. Stipendet er på inntil 10 000 kr.  Søknadsfrist 15. november. 

Vi ser etter deg som har en spennende prosjektidé og har et ønske om å bidra til en faglig diskusjon rundt temaer knyttet til atomvåpenet. Eksempelvis atomvåpens humanitære konsekvenser, kjernefysisk nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet. Andre tematikker kan også være aktuelle. Stipendet er åpen for alle studieretninger. 

Vi kan tilby en engangsstønad på inntil 10 000 kr. Du vil også få mulighet å benytte ICANs nettverk av partnerorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt som kan tilby rådgivning og informasjon underveis i arbeidet med oppgaven. Du vil også få en kontaktperson i ICAN Norge. 

Når masteroppgaven er godkjent må studenten holde faglig foredrag for ICAN og våre partnere, samt være åpen for at oppgaven publiseres på våre websider og internt i nettverket.

Søknaden må inneholde: 

  • ditt navn, adresse, telefon og e-post, 
  • studiested, studieretning, navn på veileder og planlagt oppstart/innlevering
  • Prosjektbeskrivelse på 1-3 sider som redegjør for problemstilling, gjennomføringsplan, teori og beskrivelse av metode
  • En redegjørelse om hvorfor din oppgave er relevant for stipendet og ICAN

Søknad sendes per e-post til [email protected] med emne “søknad studentstipend”.

Alle søknader vil bli vurdert av ICAN Norges rådsgruppe. Tildeling av stipendet vil bli offentliggjort senest 1 måned etter søknadsfristen. Stipendet gjennomføres i samarbeid med Nei til Atomvåpen.

 

Spørsmål kan sendes til ICAN koordinator på [email protected]