I dag sparkes statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud i gang

27. november 2023

Bilde: Sivilsamfunn fra hele verden er samlet i New York for det andre statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud. Foto: Hilda Klaveness, Norsk Folkehjelp

I dag sparkes statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud i gang

Kjære ICAN-venner,

I dag braker det løs i FNs hovedkvarter i New York, når stater som mener alvor med sitt ønske om nedrustning møtes til statspartsmøte i FNs atomvåpenforbud. 

Her skal statene sikre framgang for forbudet, de skal lytte til overlevende, til ofre for prøvespregninger og til sivilt samfunn. De skal få oppdateringer på den nyeste forskningen på konsekvensene av atomvåpen, og arbedisgruppene som ble satt ned på forrige statspartsmøte skal rapportere tilbake på temaer som universialisering, likstilling og støtte til ofre og opprydning av forurensede områder. Statene skal også vedta en erklæring.  

Lurer du på hvordan statene som er med i FNs atomvåpenforbud jobber for å sikre fremgang for avtalen? Les mer om arbeidet som har skjedd siden forrige statspartsmøte her. 

Vil du ha de siste oppdateringene fra møtet? 

Tune inn på de daglige sendingene med MSP-TV kl. 17:00 og 23:00 norsk tid. 

Legg press på Norge 

Norge deltar som observatør på møtet. Det er et steg i riktig retning, men ikke nok. Vi kan ikke fortsette å verdsette og støtte feilslåtte og farlige militærdoktriner som inneholder kjernefysisk avskrekking. Vår støtte til slike doktriner er med på å øke den kjernefysiske risikoen og undergrave ikkespredningstiltak, samtidig stikker det kjepper i hjulene for framdrift for kjernefysisk nedrustning.  

Hjelp oss med å legge press på regjeringen ved å dele poster fra ICAN Norge og ICAN internasjonalt på instagram, tagge utenriksminister @espenbartheide@regjeringen, @arbeiderpartiet og @senterparti.

 

 

   

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge