Hviterussland blir atomvåpenfritt

27. november 1996: Hviterussland overleverer sin siste atomrakett til Russland for destruering. Hviterussland følger dermed i fotsporene til Ukraina og Kasakhstan, som begge ga opp sine atomvåpen