Hva er Prøvestansavtalen og hvorfor snakker Russland om å trekke ratifiseringen av avtalen?

Det russiske parlamentet har stemt for å trekke tilbake landets ratifisering av Prøvestansavtalen (CTBT). 

Det russiske parlamentet har stemt for å trekke tilbake landets ratifisering av Prøvestansavtalen (CTBT). Her er det vi vet:

 

Prøvestansavtalen, vedtatt i 1996, er den første internasjonale traktaten som forbyr alle kjernefysiske tester. 187 stater har underskrevet traktaten, og 178 stater har ratifisert avtalen. Prøvestansavtalen har likevel ikke trådt i kraft, da ikrafttredelse avhenger av at alle de ni  atomvåpenstatene og de 35 statene som har kjernekraft eller forskningsreaktorer, ratifiserer avtalen. Åtte av disse statene har ikke ratifisert: Kina, Nord-Korea (Den demokratiske folkerepublikken Korea), Egypt, India, Iran, Israel, Pakistan og USA. Ved å trekke tilbake ratifikasjonen, går Russland tilbake til signaturstatus.

6. oktober uttalte president Putin at når det kommer til CTBT, er det passende å "speile USA", som har signert, men ikke ratifisert traktaten. Putin la til at "dette er et spørsmål for Statsdumaen [underhuset til Russlands føderale forsamling]. I teorien kan denne ratifiseringen bli trukket tilbake."

9. oktober ble Dumaens komité for internasjonale spørsmål instruert til å kontakte det russiske utenriksdepartementet for å se på spørsmålet om å trekke tilbake ratifiseringen av Prøvestansavtalen. I følge Statsdumaens pressetjeneste må konklusjonene presenteres innen 18. oktober 2023. 10. oktober rapporterte russiske medier at utenriksdepartementet utarbeidet et lovforslag for Russland om å trekke Artikkel 1 i en lov fra 2000 – det var gjennom denne loven Russland ratifiserte Prøvestansavtalen – men samtidig beholde samarbeidet med International Monitoring System og Comprehensive Test Ban Treaty Organization som verifiserer overholdelse av avtalen. Lovforslaget ble først presentert for Dumaen 17. oktober, og vedtatt enstemmig, med 412 stemmer. Ved andre og tredje behandling 18. oktober, fulgte to enstemmige avstemninger. Overhuset vil nå formelt godkjenne forslaget for at det skal tre i kraft som lov.

At Russland svekker sin forpliktelse til Prøvestansavtalen er både meningsløst og uansvarlig. Det er en del av et mønster der Russland bruker atomvåpen for å skremme kritikere og motstandere av invasjonen av Ukraina. Internasjonale traktater, inkludert Prøvestansavtalen og FNs atomvåpenforbud, er avgjørende for å sikre at prøvesprengninger som har hatt store helsemessige konsekvenser og spredt radioaktiv forurensning, ikke gjenopptas.

Ved å trekke sin ratifikasjon undergraver Russland den globale normen mot prøvesprengninger, som alle stater – bortsett fra Nord-Korea – har opprettholdt i et kvart århundre. Ingen tjener på uthulingen av denne normen. 

Russland har et ansvar for å re-ratifisere Prøvestansavtalen, og de statene som ikke har signert eller ratifisert Prøvestansavtalen eller FNs atomvåpenforbud, må bli med å styrke normen mot atomvåpen ved å slutte seg til traktatene.

 

Dette er en oversatt versjon som ICAN internasjonalt sin tekst. Du finner organialteksten (på engelsk) her