Hva er "nuke sharing", og hvorfor er det problematisk?

Sveriges statsminister sa 13. mai 2024 at han var åpen for utplassering av atomvåpen på svensk jord i krigstid. Sverige er dermed en kandidat for det som kalles "nuke sharing". Men hva er det, og hvorfor er det så problematisk?

Skrevet av Daniel Gudbrandsen

Hva er "nuke sharing"?

I dag er det 2 av atomvåpenstatene som har plassert sine atomvåpen på baser i andre lands territorium. Dette er USA og Russland. En slik praksis gjør at atomvåpenstatene samarbeider med andre land og gjør medansvarlig for lagring, vedlikehold, planlegging, øvelser og potensiell bruk av atomvåpen.  

USA var først ute med en slik utplassering til utvalgte land allerede på 1950-tallet. På 1960-tallet begynte man å kalle dette Nuke Sharing, og var  et anerkjent tiltak innenfor NATO systemet.

Hvem deltar i "nuke sharing" i dag?

Vi vet at Belgia, Tyskland, Italia, Nederland og Tyrkia utplassert atomvåpen på vegne av USA på sine landområder. Selv om disse landene har verken bekreftet eller avkreftet dette. Likevel har forskere klart å fastslå dere eksistens og hvor de er plassert. Blant annet gjennom lekkede dokumenter, satellittbilder og lekkasjer. I 2009 lekket for eksempel den tyske regjeringen at de hadde atomvåpen plassert hos seg, og dermed brøt en lang tradisjon for å tie om temaet, når de i offentlige dokumenter krevde forhandlinger med USA om å fjerne våpnene. Andre dokumenter har vist at USA ønsker å plassere atomvåpen på en britisk base kalt Lakenheath Air Base, hvor man hadde slike våpen plassert frem til 2008.

Våpnene som er utplassert er designet til å benyttes på fly, og skal brukes til å bombe fiendtlige mål innenfor Europas grenser. I 2022 startet den amerikanske regjeringen å bygge nye våpen for å oppdatere og bytte ut de atombomber som allerede er utplassert. Disse er kjent som B61-12 og har en sprengkraft på opptil 50 kilotonn. Til sammenligning hadde bombene som ble brukt på Hiroshima og Nagasaki, som til sammen drepte 215 000 mennesker, en sprengkraft på 16 og 20 kilotonn. 

Siden 2023 har også Russland plassert atomvåpen i sitt naboland Belarus. Dette skjedde i samarbeid med president Lukashenko, etter at Belarus fjernet sin status som atomvåpenfri stat fra sin grunnlov. Satellittbilder har bekreftet at landet har oppgradert sine baser for å kunne ta imot atomvåpen, selv om hvor mange våpen som et utplassert er per dags dato ukjent. 

Land hvor atomvåpen er utplassert

Hvem eier dem?

Hvor er våpnene angivelig plassert? 

Antall våpen*

Belarus

Russia

Asipovichy 

Ukjent

Belgia

USA

Kleine Brogel Air Base

15

Tyskland

USA

Büchel Air Base

15

Italia

USA

Aviano Air Base and Ghedi Air Base

35

Nederland

USA

Volkel Air Base

15

Tyrkia

USA

Incirlik

20

*Kilde: Bulletin of Atomic Scientists, Nuclear Sharing 2023

 

Er "nuke sharing" lovlig?

Atomvåpenstatene og deres allierte påstår at utplassering av atomvåpen på andre lands territorium er akseptabelt etter Ikke-Sprednings Avtalen (NPT). Til tross for at slike påstander går imot den grunnleggende tanken bak NPT, som alle atomvåpenstatene har signert. NPT ble lagd for å forhindre spredning av atomvåpen, og forbyr land fra å gi fra seg eller ta over kontroll av atomvåpen fra andre atomvåpenstater. Dette er skrevet i NPT artikkel  1 og 2. Til tross for dette fortsetter USA, og nå Russland, å utplassere sine atomvåpen i andre land. 

FNs atomvåpenforbud (TPNW) sier tydelig alle atomvåpen er forbudt. TPNW trådte i kraft i 2021 som internasjonal lov, og "nuke sharing" er derfor ulovlig. Atomvåpenforbudet skaper et sterkt grunnlag for en sterk norm mot atomvåpen, den utplassering og bruk. ICAN mener at alle land må signere forbudet snarest mulig. 

 

Hvilken risiko utgjør "nuke sharing"?

Atomvåpenet utgjør en eksistensiell trussel mot hele verden. Jo flere land som har atomvåpen utplassert, jo større er risikoen for at de blir brukt. Enten om dette er tilsiktet eller utilsiktet. "Nuke sharing" gjør beslutningsprosessen rundt bruk av våpenet komplisert, og det er stor fare for miskommunikasjon eller andre feil som kan lede til en katastrofe.

Utregninger gjort av Princeton’s Science and Global Security Program viser at en konflikt mellom USA og Russland, selv om den kun er utløst av atomvåpen med liten sprengkraft, vil raskt utvikle seg til en totalt ødeleggende krig som kan drepe hele 91 millioner mennesker etter få timer. Utplassering og "nuke sharing" baser i Europa er millitære mål, men sprengkraften vil være ødeleggende for nærliggende byer og samfunn. 

"Nuke sharing" øker faren for at atomvåpen spres videre til enda flere land. Etter Russland beslutning om å utplassere atomvåpen i Belarus har det vært økte diskusjoner om anskafelse av egne atomvåpen i EU, og at flere land må ta imot USAs atomvåpen. Spesielt Polen er en ønsket samarbeidspartner for dette. Dette går imot både NPT og TPNW.