Partnere

ICAN Norge består av 61 organisasjoner, som alle støtter et forbud mot atomvåpen og vil at Norge skal ratifisere FNs atomvåpenforbud.